">

Nasze powołanie


Nasze projekty są pochodną naszego Powołania którym jest ….

-Samo-ograniczanie z równoczesnym tworzeniem pięknych form i najnowocześniejszych rozwiązań

-Ponowne użycie dawnych form i konstrukcji jako podstawowy warunek zrównoważonej architektury

-Ekologiczne rozwiązania techniczne skoncentrowane na minimalnym zużyciu energii

-Dostarczenie tylu elementów dla Poczucia Wolności ile to tylko możliwe …

-od zadłużenia się po kres życia

-od współistnienia w nieprzyjaznym środowisku ludzi

-od braku pracy ,czystego powietrza ,pięknego krajobrazu

Niektóre z fotografii i graficznych przedstawień wspierają idee bez emisyjnego i zrównoważonego budownictwa i są drogą dla inspiracji w odkryciu własnego projektu ,który z całą pewnością zrealizujemy a nie ofertą handlową konstrukcji mieszkalnych ,które jakoby zostały już wykonane przez firmę V7 CubeSpace .
Projekty i i ich przedstawienie jako własne firmy V7CubeSpace znajdują się w części Baza Wiedzy