">

Dom jako przestrzeń życiowa jest koniecznością dla normalnego życia


Dla stworzenia naszych projektów przeanalizowaliśmy sposób zamieszkania typowego Europejczyka

– to osoba zazwyczaj mieszkająca w przestrzeni o kształcie pudełka z wieloma mniejszymi aneksami

– pudełko – mieszkanie, w którym zamieszkuje przeciętny Europejczyk, posiada kuchnię, łazienkę, sypialnię i czasem salon

– wszystko mieści się w quasi-pudełku, które mierzy od 25  do 50 metrów kwadratowych

– taki standard zamieszkiwania jest dominującym na wielu  kontynentach

">

Przestrzeń jako koncepcja


Przestrzeń dla zamieszkiwania jest interesującym tematem, ale czym jest przestrzeń, gdy nie jest przydatna?

… lub gdy jej nadmiar przytłacza lub niedobór krępuje?

Przestrzeń jako koncepcja ma różne znaczenia; zarówno abstrakcyjne, jak i realistyczne.  Dla każdego człowieka istnieje koncepcja przestrzeni osobistej – niewidzialnej strefy otaczającej jednostkę, której istnienie potwierdzono psychologicznie. Realistyczną przestrzeń można rozróżnić w następujący sposób: przestrzeń zewnętrzna, przestrzeń wewnętrzna i przestrzeń w próżni

Przestrzeń –  zarówno praktyczna, jak i abstrakcyjna – są niezwykle ważne dla jednostki ludzkiej… bez osobistej przestrzeni i prywatności człowiek traci poczucie tożsamości i cierpi psychicznie … bez praktycznej przestrzeni życie człowieka staje się trudne do zniesienia.

Przestrzeń osobista jest pod wieloma względami związana z przestrzenią praktyczną, głównie dlatego, że koncepcja przestrzeni osobistej nie może istnieć bez realistycznej przestrzeni.

 

Zrównoważenie potrzeb


Projekty nad którymi pracuje firma CubeSpace© mają wiele wspólnego z przestrzenią – a zwłaszcza z innym jej traktowaniem poprzez zmianę stylu życia i koncepcją polegającą na istotnym zrównoważeniu konsumpcyjnych potrzeb.

PRZESTRZEŃ JAKO POJĘCIE


Przestrzeń może być wielkością powierzchni pokoju, kuchni czy salonu, jako pusta lub dostępna do użycia, ale może być też zdefiniowana jako pusty obszar między przedmiotami.

Przestrzeń może być również zdefiniowana jako coś całkowicie abstrakcyjnego dla określenia, której liczba znaczeń jest naprawdę duża. W naszych CubeSpace© nadajemy praktycznego wymiaru tym znaczeniom zgodnie z przesłaniem Artura Ericksona

„Przestrzeń jest zawsze duchowym wymiarem architektury.
Przestrzeń to nie tylko fizyczne stwierdzenie struktury ale zwłaszcza to co ona zawiera i to co nas porusza. ”

                           – Arthur Erickson

Krytyka w związku z problemem wykorzystania przestrzeni


W epistemologii architektury pojawiła się jej krytyka w celu zmniejszenia znaczenia architektury dla życia społeczeństw. Krytyka ta pojawiła się w latach 70. i 80. XX wieku, w którym to okresie postmodernistyczna architektura koncentrowała się tylko na typologiach, stylach historycznych i kulturze popularnej.  W pewnym sensie przestrzeń została opracowana tylko przez architektów bez oglądania się na głosy krytyków.

Dziś istnieje problem z dochowaniem standardów zamieszkiwania przyjętymi w poprzednich okresach. Przestrzeń, która we wspomnianych latach 70 i 80. XX wieku była istotnie ignorowana, nie jest nieograniczona.

Liczba ludności rośnie w zastraszającym tempie, w 2015 r. urodziło się 83 686 153 ludzi. W ciągu zaledwie 20 lat populacja ludzi na Ziemi wzrosła z 5 815 392 305 do 7 432 663 275 ludzi i jest już wiele obszarów o krytycznie zbyt wysokiej populacji. Problem ten dotyka kraje europejskie i azjatyckie, ale istnieje kluczowa różnica –  w  krajach azjatyckich buduje się więcej i bez zwracania uwagi na podstawowe standardy budowlane i zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni.

Europejskie przepisy budowlane zwykle ograniczają liczbę budowanych konstrukcji na danym obszarze. W przypadku wielu krajów w tym Polski problem ograniczeń nasila się jeszcze bardziej ze względu na biurokratyczny charakter systemów powołanych do nadzoru budowlanego.

Ostatecznie przestrzeń jest niewykorzystana lub zmarnowana ze względu na standardy lub skomplikowane procedury.

">

problemy dotyczące właściwego wykorzystania przestrzeni


Przestrzeń jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach z powodu stałego wzrostu populacji i rosnącego zanieczyszczenia środowiska w dobie kryzysu klimatycznego. Obecnie istnieje wiele dość powszechnych problemów dotyczących właściwego wykorzystania przestrzeni. Kraje rozwinięte mają problemy z wykorzystaniem przestrzeni, co ma wpływ na warunki mieszkaniowe, nowe struktury i konstrukcje, ostatecznie na ludzi.

">

Jak poprawić wykorzystanie przestrzeni?


Istnieje wiele sposobów na poprawę wykorzystania przestrzeni, ale w celu uzyskania najlepszego rezultatu należy poprawić zasady konstrukcyjne i rozwinąć recycling materiałów. W wielu przypadkach przestrzeń jest bardzo ściśle związana z architekturą, a to z kolei powoduje problem z wyżej wymienionymi regułami. W wielu krajach obowiązują już reguły dotyczące kompleksów mieszkaniowych, które są wysoko znormalizowane z dużym udziałem materiałów ponownie przetworzonych (kraje skandynawskie)

Najlepszym rozwiązaniem dla właściwego wykorzystania przestrzeni jest zwiększenie gęstości zaludnienia w dużych miastach, ale i tu napotykamy na istotne ograniczenia. Innym rozwiązaniem tego problemu dla mniejszych miast jest ograniczenie zasad dotyczących standardów budowlanych. Na przykład umożliwienie zastosowanie zielonych zasad, które nie ograniczają zastosowania materiałów z odzysku. Istnieje wiele rozwiązań problemu ograniczonej przestrzeni gdzie z CubeSpace© rozwiązania te stają się coraz bardziej realistyczne wraz z każdą krytyką wobec obecnego systemu

WNIOSEK


„Cała architektura to schronienie, cała wspaniała architektura to projektowanie przestrzeni, która przyciąga, przytula, wywyższa lub stymuluje ludzi w tej przestrzeni.”
                                   
– Philip Johnson

TEORIA LEŻĄCA U PODSTAW PROJEKTOWANIA CubeSpace©


Termin projekt krytyczny został po raz pierwszy spopularyzowany przez Anthony’ego Dunne’a i Fiona Raby i terminu tego użyto w książce „Hertzian Tales”(1999) i dalej pogłębiony w książce Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects (2001).
W związku z tym w naszym procesie przygotowań do projektu stosujemy krytykę projektowania i przedstawiamy projekt krytyczny, by dojść na drodze wszechstronnej analizy do najlepszych rozwiązań technicznych i rozkładu pomieszczeń.

Uzupełniającą metodą, którą stosujemy z powodzeniem dla określenia optymalnych parametrów nowego przedsięwzięcia, jest projektowanie spekulatywne i służy spekulacji dotyczących potencjalnych zdarzeń mogących wpływać na CubeSpace©, na przykład określenie technicznych rozwiązań dla szybkiego przemieszczenia konstrukcji ze strefy nadmorskiej w górską. W krytycznej definicji projektu Dunne’a wykorzystujemy projekty spekulatywne, aby omówić z klientem potencjalne implikacje etyczne, kulturowe czy społeczne na przykład w związku z zaistnieniem nowego CubeSpace© Hotel dla obywateli ukraińskich zlokalizowanego w samym centrum osiedla domów.

Zawsze używamy elementów spekulacyjnych, które są następnie wykorzystywane do kwestionowania problemu lub innego już założonego projektu, by dojść do głęboko przemyślanych, najlepszych rozwiązań służących usunięciu wszelkich ryzyk w przyszłości

">

Coś ze sztuki


W latach 90. projekt krytyczny zyskał na znaczeniu w świecie design’u, głównie dlatego, że nastąpił ogólny ruch w kierunku projektowania koncepcyjnego, z czego uczyniliśmy główną metodę w tworzeniu CubeSpace© Domów i wiele naszych prac koncepcyjnych opiera się właśnie na projektowaniu krytycznym.

Krytyczne projektowanie służy głównie nowemu spojrzeniu na wyzwania względem projektu, z którymi przychodzi do nas potencjalny nabywca i podnoszeniu świadomości na temat problemów które dotykają posiadaczy klasycznych domów i mieszkań.

Krytyczne projektowanie udowadnia wiele koncepcji i rozpala debatę dotyczącą oczekiwań potencjalnego nabywcy, które mogą być sprzeczne z zasadniczym celem CubeSpace© , jakim jest zrównoważenie w fazie jego produkcji i zrównoważenie w okresie jego wykorzystywania z dążeniem do zmniejszenia śladu węglowego jednostki mieszkalnej.

Krytyczne projektowanie ma coś ze sztuki, ponieważ poszukuje idealizmu w końcowym rezultacie naszego dzieła, ale ma też coś zupełnie innego, co określamy jako codzienne, analityczne poszukiwanie lepszych rozwiązań na wskutek krytycznej oceny przyjętych wcześniej parametrów… w rezultacie żaden z naszych projektów nigdy się nie kończy i nigdy się nie powtarza.

Dwie strony monety


Projekt krytyczny i projekt spekulacyjny to dwie strony tej samej monety… wzajemnie uzupełniają się i oferują sposoby krytykowania wydawałoby się już dobrych i ustalonych rozwiązań w świecie rzeczywistym tylko w celu rozwoju i dalszego doskonalenia produktu.


Krytyczne podejście do projektów własnych i oferowanych przez konkurencję jest istotnie cennym sposobem na tworzenie nowych rozwiązań w firmie CubeSpace©.

Z natury projektowanie spekulatywne i projektowanie krytyczne są jedynie narzędziami do projektowania czegoś prowokującego i spektakularnie wysoko zaawansowanego Krytyczne i spekulacyjne projektowanie jest zasadniczo podobne do snu i podobnie jak sny inspirują pomagając nam uznać fakt, że CubeSpace©, który tworzymy dzisiaj w różnej postaci w zależności od przeznaczenia będą radykalnie różne jutro.

Taki sposób analizy projektowej pomaga nam wierzyć w coś, co może być dziś jeszcze nierealnym, ale będzie możliwe jutro i wyznaczy nowe standardy zamieszkiwania w oparciu o wartości ochrony środowiska w przeciwieństwie do wartości posiadania zasobnego portfela i akceptacji pogarszających się warunków środowiskowych i życia bez możliwości opuszczenia nieprzyjaznego obszaru z powodu posiadania stacjonarnego domu w masie często 1000ton …sprzedaż takiego domu przyczyni się jedynie do powtórzenia podobnie nieszczęśliwego położenia innych ludzi, którzy zdecydowaliby się na zakup.


Marzenia pomagają nam rozwijać się i doskonalić w tym wymyślonym królestwie możliwości
CubeSpace©

Podważać wąskie założenia


„Projektowanie krytyczne wykorzystuje spekulacyjne propozycje projektowe, aby podważać wąskie założenia i uprzedzenia oraz wyrażać wątpliwości co do jakości produktów w życiu codziennym. To bardziej pokora niż cokolwiek innego, to istotnie pozycja filozoficzna zamiast technicznej metody”

– Anthony Dunne i Fiona Raby

">

Myślenie koncepcyjne


Myślenie koncepcyjne prowadzące do sfinalizowania projektu ma ścisły związek z projektowaniem spekulacyjnym, który staje się rzeczywistym po tym, jak dokonamy wizualizacji marzeń naszych klientów w taki sposób, by omijać aktualne ograniczenia i wykraczać poza typowe i błędne konwencje.

Koncepcja jest potężnym narzędziem, które może być nawet uważane za broń lub propagandę –
– w zależności od wykorzystania – ale naszym zadaniem jest sprawienie, by koncepcja była możliwą, wiarygodną, prawdopodobną preferowaną przyszłością w celu poprawy błędnych rozwiązań istniejących obecnie.

Jako CubeSpace© realizujemy koncepcje w obłoku projektowania spekulacyjnego w odniesieniu do wyboru materiałów z minimalną zawartością śladu CO2, dla zachowania niezależności energetycznej i zaopatrzenia w wodę, z minimalnym wpływem na środowisko zewnętrzne.

Dążenie do zrównoważenia tego, co chcemy posiadać z aktualnym stanem środowiska jest powodem, by uznać że, wolne od CO2 koncepcje muszą nabrać potężnego znaczenia jeśli staną się elementem edukacji dla zmiany nurtu poparcia społecznego.
Koncepcja jako niematerialny przedmiot wyobraźni może stać się ratunkiem lub problemem – na przykład koncepcja motoryzacyjna w której silnik spalinowy stał się de facto metodą wytwarzania energii okazała się dużym problemem, który przyczynia się do katastrofy klimatycznej ale jednocześnie otrzymała ogromne wsparcie społeczne bowiem brak było edukacji o długofalowych skutkach jej stosowania.

Dziś koncepcje wprowadzone do CubeSpace© Dom przyczyniają się do naprawy skutków błędnych koncepcji

">

Koncepcja jako przedłużenie marzeń i snów projektanta


Istnieje wiele innych przykładów koncepcji, które wpłynęły negatywnie na różne obszary rozwoju ludzkości, takie jak koncepcje palenia tytoniu, koncepcje luksusowych projektów, które dawno zbankrutowały, koncepcja wszechpotężnej reklamy pchającej odbiorców ku niepohamowanej konsumpcji w sprzeczności z zasobami środowiska z drowym rozsądkiem ,koncepcjami zrównoważenia i umiaru itp.

Koncepcja jako przedłużenie marzeń i snów projektanta i często jego klientów jest mechanizmem twórczym, który może wpływać na mnóstwo otaczających nas systemów – społeczny, kulturowy, behawioralny, techniczny.

JakoCubeSpace© jesteśmy przekonani, że potrzebujemy lepszych koncepcji i narzędzi dla ich realizacji, aby popchnąć nas w kierunku lepszej przyszłości – dla niej potrzebujemy marzeń i koncepcji z nich wyrastających, aby przetrwać.

W pewien sposób zamieniamy sny w nadzieję…
– mamy nadzieję, że nie skończymy jako gatunek który dopuścił do samozagłady
– mamy nadzieję, że uda nam się zmieścić na tej maleńkiej planecie
– mamy nadzieję że koncepcje z przeszłości jako szkodliwe a czasem zabawne odejdą w niepamięć

UŻYCIE WSPOMNIANYCH METOD W CODZIENNEJ PRAKTYCE PROJEKTOWEJ CubeSpace©


Używamy krytyki jako metody osiągnięcia najlepszego rezultatu projektowego w elastycznej formie spekulacji.

Sama krytyka nie musi być negatywną, a jedynie w łagodnej formie odmawia zastosowania dotychczasowych rozwiązań. Projekt krytyczny jest czasem źle rozumiany jako coś zawsze negatywnego i będącego przeciw – wszystkiemu ; w firmie CubeSpace© jest tylko wskazaniem niedociągnięć i ograniczeń oraz sposobów dla poprawy.
 
Projektowanie krytyczne i spekulatywne oraz projekty koncepcyjne oferują sposoby poszerzenia tematów dyskusji w firmie CubeSpace© oraz w dochodzeniu z naszymi klientami do najlepszych rozwiązań. Komentarz, który zwykle jest częścią projektu jako critical challenge jest jedną z warstw metody. Opracowanie critical challenge jest intelektualną podróżą opartą na zmieniających się wartościach pomysłów i przekonań. W niektórych przypadkach często używamy tych metod jako narzędzi porównawczych, biorąc elementy negatywne i zastępując pozytywnymi możliwymi dostępnymi, na przykład zamieniając chemiczny kompozytowy panel podłogowy naturalnym drewnem tekowym pochodzącym z atestowanych plantacji.

Zajmujemy się również projektowaniem nierealistycznym stosowanym w projektowaniu krytycznym i spekulacyjnym – umiejętna dwuznaczność prowokuje nas i naszych klientów do powstania nowych opinii i lepszych rozwiązań.

Krytyczny i spekulacyjny projekt


Nasze zachowanie, styl życia wymaga zmian, ale to od tych czynników zależy nasz wybór dla sposobu zamieszkania. Jeśli nie pojmiemy, że dziesiątki, czasem setki ton betonu dla naszego klasycznego domu to tony emisji CO2 i degradacja kolejnych złóż geologicznych to nasz wybór będzie podobny do tego, którego już kiedyś dokonali nasi rodzice… błędny z racji braku świadomości i braku dostępności innych rozwiązań… Dziś jednak jest inaczej i mamy wybór…

W wielu przypadkach uzasadnienie do przeprowadzenia zmian jest dość wyraźne. Każdy nasz projekt odgrywa rolę w podkreślaniu, co może się stać, jeśli nasze życiowe aksjomaty ulegną zmianie i co pozytywnego można osiągnąć, jeśli nasz projekt uzyska akceptację.

Jako CubeSpace© propagujemy podejście, w którym zakładamy, że świadomi zagrożeń ludzie mają kontrolę nad swoimi wyborami, których dokonują lub uznają nasze racje i w uznaniu swojego pozytywnego wpływu na środowisko realizują nasze koncepcje.

Krytyczny i spekulacyjny projekt przekazywany świadomemu swoich wyborów klientowi wraz z pełnym technicznym opracowaniem to awangarda w rozszerzaniu ekologicznej świadomości dla zerwania z dotychczasowym marnotrawstwem zasobów i zwiększaniem emisji CO2 . Z punktu widzenia firmy CubeSpace© elementy krytyczne i spekulacyjne są najważniejszymi aspektami obecnymi we wszystkich naszych projektach. Model i wizualizacja przedstawiająca naturę struktury i wyposażenia CubeSpace© Domu które otrzymuje każdy z naszych klientów są wypadkową miesięcy analitycznej pracy, analizy życia mieszkańców tych domów i pogłębionych dyskusji z odbiorcami naszych rozwiązań

STOSOWANIE INNYCH METOD W PRAKTYCE PROJEKTOWEJCubeSpace©


Oprócz projektowania krytycznego używamy metod obserwacji, aby zrozumieć sytuacje z perspektywy osoby trzeciej …na ogół naszego klienta lub już mieszkańca CubeSpace© Domu .W procesie obserwacji możliwe jest zebranie wielu pasywnych informacji, które przyczyniają się dla poprawy innych aspektów projektów. Jedną z istotniejszych obserwacji jest odpowiedź na pytanie jak zachowują się ludzie, gdy poruszają się w przemyślanych przestrzeniach i czy czują się dobrze w środowisku przedmiotów wyprodukowanych z niewielką emisją CO2.

Obserwacja jako proces poznawczy jest niezwykle pomocnym elementem dla stworzenia udanego design’u i bardzo skutecznym środkiem dla uniknięcia czy powtarzania błędów koncepcji. Przy opracowywaniu zestawu obserwacji dla każdego modelu CubeSpace© Domu mamy świadomość, że nasza koncepcja tworzenia projektu znacznie wykracza poza rozważania towarzyszące tworzeniu projektów budownictwa klasycznego …wykonujemy między innymi matematyczny wykres spaghetti dla obliczenia najlepszego położenia elementów wyposażenia i położenia pomieszczeń dla ograniczenia pokonywania zbędnych odległości i najlepszego wykorzystania przestrzeni

">

SWOT


Narzędzie SWOT przedstawione przez A. S. Humphreya w latach 60-tych jest nadal wykorzystywane w naszej praktyce analizy projektowej.

Analiza SWOT jest silnym narzędziem dla oceny ekonomicznej przedsięwzięć naszych klientów i podkreśla pozytywne oraz negatywne aspekty projektu. Jako metoda analiza SWOT może być stosowana w projekcie bez większych zmian jego podstawowych założeń.

Stosowanie SWOT jest niezwykle proste i dlatego tak często stosowane w naszych analizach projektowych.

Wykorzystujemy SWOT od podstaw do zakończenia projektu w znajdywaniu najlepszych rozwiązań dla naszych klientów, a jednocześnie rozwijamy założenia projektu w znacznie bardziej przewidywalny sposób. Stosowanie tej metody stanowi największą część projektu.

W naszych projektach metoda SWOT pomaga zaprojektować, określić cele rozwiązań i przeprowadzić burzę mózgów dla osiągnięcia najlepszego produktu końcowego.

">

ODKRYWANIE PROJEKTU


Podczas rozważań dotyczących projektu CubeSpace© zdefiniowaliśmy kilka powodów uzasadniających jego rozpoczęcie:
– zasadniczy to kryzys klimatyczny do którego przyczyniamy się poprzez niepohamowany wzrost konsumpcjonizmu w tym beztroskie zużycie ogromu materiałów budowlanych do produkcji których konieczna jest wysoka emisja CO2
– kryzys mieszkaniowy wciąż nierozwiązany w Polsce a jedynie zepchnięty do rozwiązania przez mechanizmy rynkowe.

Główną formą rynkowego rozwiązania pozostaje więc gigantyczny kredyt niewspółmiernie wysoki w relacji do niskiego średniego miesięcznego wynagrodzenia, ale również brak taniego i nowoczesnego budownictwa socjalnego jako nieopłacalnego z punktu widzenia władz państwowych i samorządowych.

Idea zrównoważonego rozwoju obecna we wszystkich naszych projektach również silnie wpłynęła na podjęcie decyzji rozpoczęcia produkcji CubeSpace© . Pomysł musi być zrównoważony ekonomicznie, społecznie i ekologicznie, aby był naprawdę skuteczny i tak też uczyniliśmy…
– po pierwsze dokonaliśmy ścisłej selekcji materiałów budowlanych z punktu widzenia koniecznych emisji CO2 dla ich wyprodukowania ,te z najwyższą emisją są eliminowane ze stosowania
– po drugie ocena materiałów ze względu na ich ponowne użycie oraz dopasowanie z ekonomicznego punktu widzenia.

Nasze badania pokazały że etyczne wartości które wyznajemy zawarte są w modułowej idei budownictwa w oparciu o możliwość powtórnego wykorzystania materiału dla ochrony wspólnego środowiska

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Zasadnicze pytanie dotyczyło tego ,co moglibyśmy wykorzystać dla rozwiązania problemu mieszkaniowego .
Okazało się ,że bardzo dużo a zwłaszcza wcześniej użyte konstrukcje metalowe i zmienić ich przeznaczenie dla użytku mieszkalnego .

Jaki jest więc ślad CO2 dla małego domu z dwoma sypialniami w tradycyjnych rozwiązaniach budowlanych ?
– przeciętnie to 80 ton CO2 na które przypada :
• Ściany 60% emisji
• Drewno 14% emisji
• Rurociągi i drenaż 9% emisji
• Podłogi 5% emisji
• Dach 5% emisji
• Panele fotowoltaiczne 3% emisji
• Inne 4% emisji

Konstrukcja ścian zrealizowana w technologii CubeSpace© pozwala więc na ograniczenie emisji o około 50 ton CO2 na jeden dom ,a jednocześnie niedopuszczenie do emisji kolejnych 4 ton CO2 w przypadku skierowania konstrukcji stalowej kontenera do przetopu ..razem przy założeniu iż w Polsce zostaje wybudowanych około 72 tysięcy domów rocznie to tylko przy zwiększeniu udziału domów typu CubeSpace© o 10 % można ograniczyć emisje aż o 360 tysięcy ton CO2 – konstrukcja ścian i 259tysięcy ton – ponowny przerób kontenerów w hucie ..razem 619 000 CO2 emisji mniej ..w jednym kraju i rocznie przy skromnym udziale rynkowym ..dlatego musimy rozwijać tą formę nowoczesnego zamieszkiwania przez zmianę świadomości