">

System uprawy roślin w konwergencji IT wykorzystujący energię odnawialną


System uprawy roślin w konwergencji IT wykorzystujący energię odnawialną. System uprawy typu kontenerowego wykorzystuje energię fotowoltaiczną i wiatrową.

Jak uprawiać rośliny w CubeSpace© Farm?
CubeSpace© Farm posiada system kontroli, który pozwala monitorować środowisko hydroponiczne roślin za pomocą czujników, a nawadnianie opiera się na ocenie rozmiaru roślin, wzroście, metabolizmie i wymaganiach w czasie rzeczywistym.

System sterowania monitoruje i kontroluje CO2, pH, wilgotność, temperaturę i inne dane co pozwala na stworzenie optymalnych warunków uprawy i zdrowe zbiory bez pestycydów.

">

Wyobraź sobie wiele zastosowań tego rodzaju rolnictwa


Wyobraź sobie wiele zastosowań tego rodzaju rolnictwa w trudnych warunkach klimatycznych lub przy ograniczonym dostępie do ziem uprawnych. Możesz mieć mobilny ogród prawie wszędzie, gdzie chcesz. Ogrodnictwo hydroponiczne w CubeSpace© Farm w najlepszym wydaniu, bez pestycydów lub skażonej gleby i ciągły sezon wegetacyjny bez obawy o mono-uprawy niszczące glebę.

stary kontener gotowy do adaptacji


montaż systemu stelaży i klimatyzatorów dla uprawy hydroponicznej


CubeSpace© Farm przygotowany do założenia uprawy


">

Postawienie CubeSpace© Farm na właściwym miejscu


">

CubeSpace© Farm w użytkowaniu


CubeSpace© Farm z uprawami


Hydroponiczne CubeSpace© Farms


są zbudowane z używanych kontenerów morskich. Nasze CubeSpace© Farms maksymalizują przestrzeń uprawową, co skutkuje wyższymi dochodami właścicieli i zwiększeniem podaży świeżych produktów.

">

Produkcja bez wpływu kapryśnej Matki Natury


Największymi wyzwaniami w tradycyjnym rolnictwie są klimat i zła pogoda. CubeSpace© Farm oferuje zamknięte środowisko, w którym można symulować optymalne warunki dla wzrostu roślin.

Dzięki CubeSpace© Farm można sadzić i zbierać przez 365 dni w roku.

Nie musisz orać pól w marcu, wysiewać nasion w kwietniu i zbierać zbiorów w deszczu we wrześniu. Ponieważ zielone produkty są produkowane przez cały rok, można zarządzać cenami sprzedaży jak dla produktu premium.

Żadna przestrzeń nie jest zmarnowana


Nawet wysokowydajne klasyczne farmy wchodzą w okresy znacznie zmniejszonej aktywności oraz są ograniczone do obszaru 2-D w prowadzeniu upraw w poziomie …tych wad nie posiada CubeSpace© Farm.

Dlatego CubeSpace© Farm daje możliwość prowadzenia upraw w trójwymiarowym
prostokątnym pryzmacie a każdy centymetr CubeSpace© Farm przyczynia się do zysków.

Niskie zużycie wody


Niezależnie od tego, jaki system hodowli (hydroponika, aeroponika) zostanie wybrany, CubeSpace© Farm zużywa 97% mniej wody niż konwencjonalne rolnictwo zaś produkcja w jednym CubeSpace© Farm odpowiada ilości upraw z 5 akrów klasycznej farmy.

System nawadniania działa w systemie zamkniętej pętli, gdzie woda jest filtrowana i cyrkulowana pomiędzy sektorami z roślinami…woda spływająca i utracona w wyniku transpiracji roślin jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana.

">

CubeSpace© Farm jest tańszy od zakupu ziemi.


Możesz kupić jeden CubeSpace© Farm o powierzchni upraw 100m2 za równowartość 2 ha ziemi ale zysk z porównywalnych upraw będzie zbliżony!

">

Przyjazny dla środowiska


Nie trzeba wycinać drzew, aby zrobić miejsce dla twojego gospodarstwa.

Każda powierzchnia ziemi zaoszczędzona dzięki tej technologii może pomóc przywrócić im stan naturalny.

Nie ma potrzeby używania pługów mechanicznych i urządzeń, które spalają paliwa kopalne.

Skonfiguruj zielony sklep i farmę gdziekolwiek chcesz


Możesz mieć swoją farmę obok restauracji lub większych skupisk ludzi.

Taka lokalizacja znacznie obniża koszty transportu zielonego produktu z CubeSpace© Farm.

Chociaż nie radzimy przenosić farmy, ta opcja jest dostępna w każdym momencie twojej działalności….po prostu wynajmujesz dźwig i przenosisz biznes się do innej lokalizacji.

Korzyści z pionowych upraw w CubeSpace© Farm


Największymi wyzwaniami w tradycyjnym rolnictwie są zawsze klimat i zła pogoda. Używany kontener ładunkowy oferuje zamknięte środowisko, w którym można symulować optymalne warunki dla wzrostu roślin. Ale teraz nie martwisz się o nagłe zmiany pogody, suszę i powodzie. Oznacza to również, że możesz sadzić i zbierać przez 365 dni w roku. Nie musisz orać pól w marcu, wysiewać nasion w kwietniu i zbiorów we wrześniu. Ponieważ twoje produkty są dostępne przez cały rok, możesz zarządzać cenami premium.