V7CubeSpace

Kontakt

Produkcja CubeSpace© to rezultat naszej pasji dla wykorzystania używanych kontenerów transportowych jako unikalnego ,odpadowego materiału budowlanego do budowy luksusowych CubeSpace .


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest V7 Inspired by Engineering Jacek Zieńkowski siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Stanisława Staszica 41/28
  2. Dane kontaktowe to 7 Inspired by Engineering Jacek Zieńkowski siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Stanisława Staszica 41/28, adres email contact@v7cubespace.com.pl
  3. Dane przetwarzane będą w celu w celu udzielania odpowiedzi na przesłane pytania. Ponadto, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) w celach marketingu bezpośredniego usług. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz telefon.
  4. Dane nie podlegają profilowaniu ani innym automatycznym formom podejmowania decyzji. Podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli nawiązać z Panem/Panią kontakt.
  5. Odbiorcami danych mogą zostać współpracujące z nami firmy hostingowe i programistyczne, które świadczą dla nas usługi utrzymania strony. Ponadto, odbiorcami mogą zostać również podmioty publiczne w przypadkach ściśle określonych w przepisach obowiązującego prawa.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych to: prawo dostępu do swoich danych i żądania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Aby skorzystać z uprawnień, skontaktuj się z nami pisemnie lub poprzez adres email.