V7CUBESPACE


CubeSpace Dom …gdzieś na pustkowiu

Cieszyłem się 20 lat temu , że mogłem współpracować z jedną z lokalnych firm na Zachodnim Wybrzeżu USA dla tego, co uważałem za swój wymarzony projekt : przekształcenie kontenerów wysyłkowych w dom ; w tym przypadku w dom letniskowy. Ta radość i ekscytacja tym oraz następnymi projektami pozostała do dziś i została urzeczywistniona poprzez powstanie firmy V7 CubeSpace.

Budowa domu letniskowego gdzieś na pustkowiu

Uwielbiam swoją pracę architekta i projektanta , więc kiedy zastanawialiśmy się w zespole co znaczy dom letniskowy doszliśmy do przekonania że raczej chodzi o stworzenie miejsca do skupienia się i refleksji a nie dla ucieczki. Uznaliśmy że dom letniskowy położony z dala od miasta powinien inspirować intensywną kreatywnością, przynosić warunki dla intensywnego odpoczynku i relaks . Uznaliśmy że ten dom letniskowy nie miał być miejscem dla rozrywki ,spotkań towarzyskich i tańców ale miejscem dla autorefleksji i uspokojenia .Pustkowie na którym miał być postawiony dom wykonany z kilku kontenerów jest naznaczone krajobrazem równoważnym galerii sztuki. Ten dom jest minimalny, wewnętrzna przestrzeń tego domu jest wypełniona świetnym światłem i wszystko wydaje się w nim na swoim miejscu i właściwe .

Osobiście zawsze lubiłem estetykę rzeczy przemysłowych w której znajdujemy prostotę intencji, ale w której pewne aspekty pozostają tajemnicze .Kontenery transportowe doskonale wypełniają tę dualność. Wszyscy możemy widzieć morskie kontenery na autostradach ,placach budów ,na statkach zacumowanych u nabrzeży ale niewielu z nas faktycznie było w środku . Zaintrygował mnie pomysł umieszczenia prostych obiektów przemysłowych na szeroko otwartej przestrzeni i zacząłem.
projektować malutki dom wykonany z kontenerów transportowych .

Projekt trwał 16 tygodni nieprzerwanych prac montażowych i przedstawiał różnego rodzaju wyzwania. Musieliśmy wymyślić sposoby spełnienia lokalnych przepisów budowlanych ,które nie były jasno zapisane .Prace konstrukcyjne i wyposażeniowe wykonywaliśmy w strugach deszczu i w okresie upałów ale przy pokonywaniu wszystkich trudności pojawiło się mnóstwo nowych doświadczeń i możliwości .Opracowaliśmy najlepszy sposób budowy fundamentów dla takiego domu czy przemyślany sposób osadzenia okien .Jednocześnie zastosowaliśmy najnowocześniejszą technologię inteligentnego domu i oraz opracowaliśmy sposoby montażu instalacji tak by zachować wysoką zdolność domu modułowego dla przemieszczania na dalekie odległości .W tym czasie opracowaliśmy
dobre sposoby spawania różnych detali by nie zakłócać termoizolacji ścian pomieszczeń.

<br>

Krok No1
Przygotowanie trzech betonowych płyt pod metalowe pojemniki.

<br>

Krok No2
Postawienie metalowych pojemników na właściwym miejscu.

<br>

Krok No3
Dostawienie drugiego z pojemników konstrukcji domu.

<br>


Krok No 4
Ustawienie trzeciego pojemnika jako zestaw całego domu.

<br>

Krok No 5
Wymiana podłogi i jednocześnie przygotowanie dla montażu instalacji wodociągowej ,elektrycznej i kanalizacyjnej.

<br>

Krok No 6
Instalacja kanalizacyjna – popełniono wiele błędów w wykonaniu tej instalacji a zwłaszcza brak spadków lub brak miejsca na pompę dla transportu ścieków ,wykonano instalację w taki sposób by uniemożliwić przemieszczanie modułu co jest jedną z głównych zalet takich jednostek mieszkalnych …ten projekt nauczył nas bardzo dużo a zwłaszcza ..by używać dla wykonania takiej instalacji rur przezroczystych i montować moduły nieco wyżej od powierzchni gruntu .Jak wykonujemy dzisiaj taką instalację w następnych blogach technicznych.

<br>

Krok No 7
Montaż podłogi wraz izolacją wykonany błędnie i dziś robimy to zupełnie inaczej o czym w następnych opracowaniach.


Krok No 8
Przygotowanie miejsc dla montażu okien

Otwór gotowy do montażu niewielkiego okna

Następnie montowane są ramy wsporcze dla montażu okien

Montaż polega na dokładnym spawaniu i wprowadzeniu okna w ramę

Następnie przygotowanie otworów dla dużych okien

I wspawanie ramy wsporczej dla przyszłej konstrukcji okna


Krok No9

Konstrukcja wsporcza dla płyt gipsowych i dla warstw izolacji wykonana z cennego drewna .Ta błędna konstrukcja nie jest już stosowana .Obecnie stosowane metody przedstawiono w części ‘’ CubeSpace Dom …budujemy część 2 ‘’


Krok No10

Kolejny etap to montaż paneli izolacji ściennej I podłogowej .Widzimy przewody instalacji elektrycznej pomiędzy dwoma panelami izolacji czego nie stosujemy w konstrukcjach CubeSpace © Dom ,uważamy to za błąd i wykonujemy w sposób przedstawiony w blogu ‘’ CubeSpace Dom …budujemy część 3 ‘’


Krok No11

Montaż instalacji zakończony ,w tym instalacji detekcji i gaszenia ognia. Ściany częściowo pokryte sklejką na którą montujemy płyty gipsowe lub poliamidowe.


Krok No12

Ostatnie prace instalacyjne ,w tym montaż modułów klimatyzacji .


…i efekt końcowy