V7CUBESPACE


CubeSpace Dom …budujemy na Mazurach – część druga

Wiele osób ma fałszywe przekonanie, że kontenery transportowe są nierdzewne.To prawda iż wiele kontenerów transportowych ogólnego przeznaczenia jest wykonanych ze stali Cor – Ten odpornej na warunki środowiskowe co nie oznacza , że są one nierdzewne. Niezabezpieczenie kontenerów transportowych przed rdzą lub nieprawidłowe zabezpieczenie przed rdzą może oznaczać duże problemy podczas używania CubeSpace © Dom przez następnych szereg lat .

W naszym artykule przyjrzymy się, co powoduje rdzewienie kontenerów transportowych, jak zapobiegać występowaniu rdzy i jak ją usuwać gdy już się pojawi .

Aby dowiedzieć się , dlaczego kontenery transportowe mogą rdzewieć, musimy najpierw zrozumieć, jakie materiały są używane do produkcji pojemników transportowych. Kontenery transportowe mogą być produkowane z różnych stali. Kontenery transportowe ogólnego przeznaczenia, takie jak 20-stopowe i 40-stopowe kontenery o standardowej wysokości lub HC są wykonane ze stali Cor-ten (znanej również jako stal odporna na warunki atmosferyczne).

Stal Cor-ten została opracowana przez United States Steel Corporation w 1930 roku, a jej nazwa ‘’ ( Cor ) rosion resistance ”  została skrócona na ‘’ Cor ’’odporność na korozję( Ten ) sile strength”dziesięciokrotnie wyższa wytrzymałość

Stal Cor-ten została stworzona przy użyciu grupy stopów stali w tym aluminiowych w celu wyprodukowania stali odpornej na korozję . Wysoka jakość stali Cor-ten wymaga udziału wielu cennych dodatków uszlachetniających ,wysokiej konsumpcji energii niekorzystnie wpływających na środowisko stąd powtórne użycie konstrukcji kontenera staje się tym bardziej znaczące ,jako obniżające ślad CO2 ,emisję pyłów i wielu innych substancji chemicznych ,zanieczyszczeń hutniczych i górniczych .

Co powoduje rdzewienie kontenerów transportowych?

Stal Cor-ten ma wysoki poziom odporności na korozję, ale struktura metalu tylko spowalnia korozję ale nie eliminuje jej.
Stal Cor-ten ma zwiększoną odporność na korozję dzięki rozwojowi ochronnej warstwy tlenku na powierzchni metalu, która spowalnia dalszą korozję. Jednak aby ten film tlenkowy mógł się rozwinąć powierzchnia stali wymaga cykli ‘’mokrych’’ i ‘’suchych ‘’. Cykl ‘’ mokry ‘’ powoduje rozpoczęcie procesu korozji. Cykl ‘’suchy ‘’ tworzy warstwę tlenku, która nadaje stalowej powierzchni kontenera stan odporny dla dalszego rozwijania się korozji Im więcej cykli mokrych i suchych na jakie narażony jest pojemnik, tym grubsza warstwa tlenków tworzy się na powierzchni kontenerów .

Dlatego jednym z kluczowych czynników rdzewienia jest klimat, w którym znajduje się pojemnik kontenerowy .

Wzajemna reakcja pomiędzy stalą, wodą i tlenem powoduje tworzenie się uwodnionego tlenku żelaza , który możemy zobaczyć jako rdzę. Pojemnik, który jest stale narażony na morskie powietrze pełne soli, rdzewieje znacznie szybciej niż pojemnik w klimacie z naprzemiennymi cyklami mokrymi i suchymi. Inne klimaty, gdzie pojemniki kontenerowe należy specjalnie przygotować do użytkowania w nowej formie CubeSpace © Dom obejmują obszary, w których występuje zasolone powietrze, obfite opady deszczu, wilgotność lub utrzymująca się mgła .Idealny klimat dla kontenera transportowego to taki, w którym występują naprzemiennie cykle mokre i suche, ponieważ sprzyja to wzrostowi warstw ochronnych tlenków . Suchy klimat jest odpowiedni dla długotrwałego użytkowania CubeSpace © Dom , ale nie jest idealny, ponieważ nie ma w nim cyklów mokrych zwiększających i podtrzymujących warstwy tlenków

Kontenery transportowe mogą również rdzewieć w wyniku uszkodzenia podczas transportu i przemieszczania. Uszkodzenia pojemnika kontenera niszczą powłokę ochronną powierzchni co umożliwia zajście reakcji utleniania i rdzewienie .

Kupując używany pojemnik, należy dokładnie sprawdzić pojemnik pod kątem rdzy. Zwracamy szczególną uwagę na wszelkie punkty styku paneli pokrycia kontenera , w tym boki, górę i dół oraz elementy pod podłogą . Sprawdzamy dokładnie czy nie ma obszarów, które są już uszkodzone oraz obszary, które są intensywnie używane, takie jak powierzchnie drzwi ;zwracamy szczególną uwagę na spód drzwi i narożniki. Znaczenie dokładnego ,profesjonalnego sprawdzenia pojemnika transportowego przed dokonaniem zakupu jest decydujące o powodzeniu projektu i długim życiu domu. W firmie www.v7cubespace.com.pl postępujemy zgodnie ze ścisłą procedurą przeglądu kontenera i zgodnie z szczegółową listą kontrolną dla oceny przydatności kontenera dla celów konwersji na cele mieszkalne CubeSpace © Dom .

Rodzaje rdzy na kontenerach wysyłkowych

Istnieją dwa rodzaje rdzy na kontenerach transportowych :
– rdza strukturalna
– rdza niekonstrukcyjna.
Niestrukturalną rdzę można łatwo usunąć i chociaż patrzenie na nią jest nieprzyjemne, nie stanowi ona większego problemu.

nalot rdzy niekonstrukcyjnej bez wpływu na trwałą strukturę profili metalowych pod podłogą kontenera

rdza niekonstrukcyjna daje się łatwo usunąć przy pomocy mycia pod ciśnieniem z domieszką piasku polerskiego

Prawdziwym zmartwieniem właścicieli domów kontenerowych jest rdza strukturalna. Rdza strukturalna przenika poniżej poziomu powierzchni stali i faktycznie zmniejsza integralność strukturalną pojemnika. W niektórych ekstremalnych przypadkach rdza jest tak rozległa, że ​​najlepiej dokonać zakupu kontenera w dobrym stanie .

Jak zapobiegać rdzewieniu kontenerów transportowych

Ponieważ ‘’ lepiej zapobiegać niż leczyć”, większość wysiłków ( i środków finansowych ) należy poświęcić na zapobieganie powstawaniu rdzy na kontenerach transportowych, zamiast czekać, aż rdza pojawi się w znacznych ilościach .

Istnieją trzy kluczowe sposoby zapobiegania gromadzeniu się rdzy na pojemniku transportowym:
– dzięki właściwym działaniom przed rozpoczęciem budowy CubeSpace © Dom
– dzięki właściwej konserwacji CubeSpace © Dom
– poprzez właściwą lokalizacje CubeSpace © Dom

Zapobieganie pojawieniu się rdzy przed rozpoczęciem budowy Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania tworzeniu się rdzy na pojemnikach jest prawidłowe zaprojektowanie kontenera wysyłkowego .

W ramach projektu określamy położenie kontenera względem stron świata i kierunków przechodzenia frontów atmosferycznych . Projektujemy CubeSpace © Dom w taki sposób by nie był narażony na wpływ ekstremalnych warunków pogodowych ponad miarę .Dodatkową opcją projektową jest zakrywanie odsłoniętych powierzchni kontenerów transportowych tak ,aby zmniejszyć wpływ niekorzystnych warunków na powierzchnię stali Cor-ten.

właściwie zaprojektowana elewacja chroni powierzchnie stali Cor-ten przed wpływami warunków atmosferycznych

fasada i częściowo dach domu zabezpieczone przed wpływem frontalnych deszczy i wiatrów

szczelne przykrycie fasady lekkimi płytami betonu komórkowego skutecznie chroni od powierzchnie od wpływu warunków klimatycznych

Ochrona powierzchni stali Cor-ten CubeSpace © Dom

Zalecamy monitorowanie problematycznych obszarów, aby zapobiec rozległemu rozwojowi korozji . W tym celu przedstawiamy w naszym programie konserwacji regularne oględziny włącznie z wykonywaniem fotografii podejrzanych miejsc dla analizy porównawczej .Program konserwacji w pierwszym roku użytkowania CubeSpace © Dom jest dostarczany bezpłatnie w tym audyt powierzchni malowanych ,dostawę polimerowych preparatów konserwujących powierzchnie malowane i ich bezpłatną aplikacje na powierzchnie malowane domu dwa razy w okresie co dwanaście miesięcy .

Podczas oględzin zwracamy uwagę ,czy coś nie spadło na pojemnik i nie uszkodziło powłoki ochronnej dachu lub ściany bocznej .W zakamarkach konstrukcji próbujemy znależć stojącą wodę ,zwłaszcza na powierzchni dachu .Podczas inspekcji dachu należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie wgniecenia które nie naprawione będą gromadzić wodę deszczową, co przyspiesza proces korozji.

Właściwa lokalizacja CubeSpace © Dom w ramach programu zapobiegania tworzeniu się rdzy

Jak wspomniano wcześniej, obszary, w których występuje zasolone powietrze, obfite opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza w postaci mgieł nie są idealnymi lokalizacjami dla kontenerowych domów transportowych. Nie oznacza to, że nie możemy się cieszyć z posiadania CubeSpace © Dom ale oznacza to ,że domy domy w takich lokalizacjach wymagają dodatkowej ochrony .

Postępowanie prewencyjne w dla ochrony przed rozwojem rdzy

Jednym z najlepszych, ale i najdroższych sposobów ochrony przed atakiem korozji który stosujemy jako standard w produkcji CubeSpace © Dom jest wypiaskowanie tych powierzchni stalowych które są niszczone przez rdzę .Piaskowanie przebiega tak długo aż nie uzyskamy jasnej metalicznej i czystej powierzchni ,a następnie wykonujemy uszczelnienie połączeń i pomalowanie konstrukcji kilkoma typami farb w zależność od miejsc położenia ognisk rdzy i potencjalnego ryzyka gromadzenia się wody w konstrukcji .

Zalecamy kupowanie kontenerów w dobrym stanie tak by całkowite odnowienie pojemnika przy pomocy piaskowania nie było konieczne . Często usuwamy małe ślady rdzy za pomocą precyzyjnych ręcznych szlifierek wrzecionowych i chemicznemu czyszczeniu powierzchni .Po usunięciu ognisk rdzy używamy środków myjących i odtłuszczających oraz farby morskie grupy Intershield 300 / 1000

Farby Intershield to dwuskładnikowe farby epoksydowe charakteryzujące się wysoką odpornością na ścieranie. Dzięki dodatkowi aluminium i innych wartościowych wypełniaczy ( chemoodporne płatki szklane ) gwarantuje również doskonałą i długotrwałą ochronę przed korozją. Dzięki formule opracowanej w oparciu o zastrzeżoną technologię polimerową farba może być aplikowana nawet w niskich temperaturach.

Na 20-stopowy kontener potrzebujemy 16 litrów farby i odpowiednio 32 litry aby pomalować 40-stopowy pojemnik.