V7CUBESPACE


CubeSpace Dom …budujemy na Mazurach – część pierwsza

Przewodnik budowy domu CubeSpace©

Ponieważ interesuje Cię dom kontenerowy, możesz zobaczyć jak my to robimy. Ten przewodnik pomoże Ci w kompleksowy sposób zrozumieć ,jak projekty CubeSpace© stają się rzeczywistością. Informacje zostały zebrane w drodze doświadczeń ,badań ,wykonywanych prób i błędów i częściowo zilustrowane. 

Zakup działki

Zakup pustej działki bez zabudowań różni się od kupowania domu – jest łatwiejsze i mniej dylematów. Wystarczy że działka jest pięknie położona ,blisko miejsc na których nam zależy – bliżej jeziora jeśli tak pragniemy czy bliżej szkoły bo jesteśmy młodą rodziną. Przed zawarciem umowy zakupu działki lub tylko jej dzierżawy sprawdzamy czy jest blisko przyłącza wody i urządzeń elektrycznych dla wersji ‘’Minus’’ domów CubeSpace© lub kiedy chcemy posiadać dom CubeSpace© w wersji ‘’Plus ‘’nie dbamy o to zupełnie.

Wymagane zezwolenia

Zawsze polecamy udać się osobiście do lokalnego urzędu budowlanego ,prosząc o listę kontrolną wszystkiego, co należy wypełnić ,aby uzyskać pozwolenia na budowę lub dokonać tylko zgłoszenia faktu postawienia tymczasowej konstrukcji. Dla tej procedury wydajemy naszym klientom projekt dla przedstawienia w urzędzie. Projekt jest ważny ,ponieważ pokazuje stan i konstrukcje przyszłego budynku. Uzyskanie pozwoleń na budowę lub zatwierdzenia przez zgłoszenie jest nieco inne w każdym powiecie.

Kupowanie kontenerów

Kupujemy pojemniki hi-cube w dobrym stanie technicznym bez śladów rdzy na elementach strukturalnych konstrukcji. Niezwykle ważnym jest przeprowadzenie testów na zawartość materiałów toksycznych i radioaktywnych w strukturze podłogi i ścian. Każdy zakupiony kontener jest sprawdzany zestawem liczników Geigera a wydruki badań są oddawane nabywcy domu. Podłoga kontenerów jest zawsze wymieniana na nową w celu usunięcia ryzyka toksyczności modułu wszystkie pozostałe elementy są myte wielokrotnie gorącą wodą z udziałem detergentów.

Schemat procesu projektowania budowy domu CubeSpace


 Konsolidacja planu
Proszę spojrzeć na powyższy schemat procesu projektowania budowy domu CubeSpace©. Planowanie jest niezbędne w całym naszym przedsięwzięciu. Dobre planowanie zwiększa szanse na powodzenie projektu. Sukces 90% wszystkich budowanych obiektów architektonicznych wynika z dobrego planowania.

Najpierw ustalamy cele projektowania i oceniamy wykorzystanie dostępnej przestrzeni . Poniżej lista kontrolna tego o co zawsze pytamy :

 • Ile osób będzie korzystać z domu
 • Jaki ma być styl i charakter twojego domu
 • Jaki jest minimalny i maksymalny budżet dla projektu
 • W jakim miejscu geograficznym i środowiskowym będzie znajdował się CubeSpace© Dom.
 • Jakie są specjalne wymagania dla CubeSpace© Dom.
 • Dokonujemy przeglądu miejsca ,nośności i struktury gleby.
 • Ustalamy kwestie projektowe ,pozwoleń na budowę lub zgłoszeń do urzędów.
 • W razie potrzeby określić dodatkowe zakresy projektowe .
 • Przygotowanie projektu budżetu.
 • Wyszczególniamy wszystkie wymagania programu mieszkaniowego – liczbę sypialni, liczbę łazienek i ich rozmieszczenie ,miejsce dla biura domowego ,miejsce przebiegu linii technologicznych ,itd.
 • Opracowujemy schematyczny projekt – w tym konfigurację struktury konstrukcyjnej CubeSpace©
 • Dom ,plany rzutów i plany elewacji .
 • Określamy zasady wprowadzania modyfikacji i wyposażenia wnętrz.

Przewodnik budowy domu CubeSpace©

Ponieważ interesuje Cię dom kontenerowy, możesz zobaczyć jak my to robimy. Ten przewodnik pomoże Ci w kompleksowy sposób zrozumieć, jak projekty CubeSpace© stają się rzeczywistością. Informacje zostały zebrane w drodze doświadczeń ,badań ,wykonywanych prób i błędów i częściowo zilustrowane. 

Rozpoczęcie pracy

Jako pierwsza czynność :
przyjmujemy układ projektu dla domu kontenerowego CubeSpace©. Poniższe ilustracje przedstawiają najczęstsze układy metalowych pojemników w konstrukcji CubeSpace© Dom jako całość.

Druga czynność : 

to rozważenie zastosowania odpowiedniego rozmiaru pojemników transportowych dla wyprodukowania CubeSpace© Domu. Lista dostępnych modułów transportowych – zawsze używamy kontenerów typu High Cube.

Zrozumienie struktury kontenera ISO

Podstawowe elementy konstrukcyjne typowego kontenera transportowego ISO  przedstawiono poniżej. W niektórych kontenerach ISO podstawowe elementy konstrukcyjne mogą być ukryte w ścianie, dachu i panelach podłogowych. Obszary, w których łączą się sąsiednie panele są przez naszych inżynierów dokładnie sprawdzone a stosowna dokumentacja wydana przyszłemu nabywcy. Lista wydanych dokumentów obejmuje :     

* Certyfikat o Braku Promieniotwórczych Śladów w Strukturach Konstrukcji wraz z rezultatami badania                                                                  

* Certyfikat o Braku Śladów Substancji Niebezpiecznych i ich Pochodnych w Strukturach Konstrukcji wraz z rezultatami badań                                               

* Certyfikat Dzielności Konstrukcji potwierdzający brak uszkodzeń struktury konstrukcji ,brak rdzy naruszającej strukturę konstrukcji w jej każdym miejscu

* Pełna Dokumentacja Fotograficzna zakupionej jednostki z opisem ewentualnych uszkodzeń i sposobem ich naprawy

Kolejnym naszym działaniem jest przygotowanie miejsca pod przyszły CubeSpace© Dom

Przed zakupem kontenera dokonujemy przygotowania miejsca dla jego postawienia. Obejmuje to oczyszczenie placu i zniwelowanie terenu ,na którym zostanie umieszczony CubeSpace© Dom. Dokładne zniwelowanie terenu jest szczególnie ważne w przypadku zastosowania płyty pod konstrukcje domu , ale nie bagatelizujemy tego zadania również przy zastosowaniu betonowych stóp.

Dla 40-stopowego domu kontenerowego stosujemy różne podstawy fundamentowe ale najczęściej są to prefabrykowane elementy betonowe zbrojone prętem zbrojeniowym dla podparcia punktowego konstrukcji.

Dla domów większych – co najmniej trzy kontenery 40’ każdy – stosujemy płyty fundamentowe o wymiarach 24 x 46 cali wykonane z prefabrykatów betonowych. Zawsze wykonujemy odwodnienia wzdłuż obwodu płyty. Odpowiednie lokalizacje mediów (woda, elektryczność i kanalizacja w wersji CubeSpace© Dom Minus) są prowadzone do podstawy płyty fundamentowej.

Płyty fundamentowe pod moduły transportowe o długości 6 metrów ,w tle płyta z kablami grzewczymi.

Stosujemy proste stopy betonowe zbrojone prętem 12mm ,zamiast betonowej płyty. Podstawa betonowa zbrojona o wymiarach 90cm x 90 cm i wysokości 40cm. Minimalny rozmiar betonowej stopy narożnej jaki używamy to 60cm x 60cm i wysokości 40cm ale w przypadku połączenia dwóch kontenerów podstawa pod punktem łączenia powinna mieć rozmiar 90cm x 90cm i wysokość 40cm . W dowolnym punkcie pośrednim pod konstrukcją kontenerów stosujemy stopy kwadratowe betonowe i zbrojone o wymiarach 60cm x 60cm x 40 cm wysokości .Każdy prefabrykowany element jest zbrojony . Często pod właściwą stopę łączeniową z kontenerem stosujemy kwadratowe ,betonowe i zbrojone podstawy o wymiarach 60cm x 60 cm x 20cm lub 10cm wysokości .Płyty te układamy pod stopę właściwą w przypadku konieczności głębszego wzmocnienia gruntu .

Posadowienie pojemników transportowych na betonowych ,zbrojonych stopach